جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابومریم در لغت نامه دهخدا

ابومریم

[اَ مَ يَ] (اِخ) والان بن عيسي القزويني. رجوع به والان... شود.

کلمات مشابه