جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابومریم در لغت نامه دهخدا

ابومریم

[اَ مَ يَ] (اِخ) کندي. صحابي است و گروهي گفته اند که ابومريم غساني همين ابومريم کندي است.

کلمات مشابه