جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابومریم در لغت نامه دهخدا

ابومریم

[اَ مَ يَ] (اِخ) قزويني. والان بن عيسي. رجوع به والان... شود.

کلمات مشابه