جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابومریم در لغت نامه دهخدا

ابومریم

[اَ مَ يَ] (اِخ) صبيح بن المحرث الحنفي. صحابي است.

کلمات مشابه