جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آب خون در لغت نامه دهخدا

آب خون

(اِ مرکب) آبخست است که جزيرهء ميان دريا باشد. (برهان). شاهدي براي اين کلمه پيدا نشد، ممکن است مصحف آبخو يا آبخوست باشد. || خونابه.

کلمات مشابه