جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابومریم در لغت نامه دهخدا

ابومریم

[اَ مَ يَ] (اِخ) الحنفي صبيح بن المحرث. صحابي است.

کلمات مشابه