جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابومریم در لغت نامه دهخدا

ابومریم

[اَ مَ يَ] (اِخ) اياس بن صبيح حنفي. او در اوّل با مسيلمهء کذّاب بود و محمد بن سيرين از او روايت کند. و اياس اول کس است که در بصره قضا راند.

کلمات مشابه