جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابومریم در لغت نامه دهخدا

ابومریم

[اَ مَ يَ] (اِخ) تابعي است. او از عمر، و از او زيادبن ابي سوده روايت کند.

کلمات مشابه