جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابومریم در لغت نامه دهخدا

ابومریم

[اَ مَ يَ] (اِخ) تابعي است. او از ثوبان و ثوبان از رسول صلوات الله عليه و از ابومريم عباده بن نسي روايت کند.

کلمات مشابه