جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابومریم در لغت نامه دهخدا

ابومریم

[اَ مَ يَ] (اِخ) نام خمّاري به مکّه در جاهليّت. و گويند ابوسفيان در خانهء اين خمّار با سميّه زوجهء عبيد بياراميد و او به زيادبن ابيه حامله گشت.

کلمات مشابه