جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابومره در لغت نامه دهخدا

ابومره

[اَ م ؟ ر رَ] (اِخ) تابعي است. وي صحبت عمر يا ابن عمر را دريافته و بکربن عبدالله از او روايت کند.

کلمات مشابه