جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابومروان در لغت نامه دهخدا

ابومروان

[اَ مَرْ] (اِخ) محمد بن احمد باجي. يکي از اکابر فقهاي اسپانيا. او در اول قاضي شهر اشبيليه بود و سپس بمشرق آمد و چندي بدمشق اقامت کرد و به سال 635 ه . ق. در قاهره درگذشت. و رجوع به محمد بن احمد باجي... شود.

کلمات مشابه