جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابومروان در لغت نامه دهخدا

ابومروان

[اَ مَرْ] (اِخ) عريب بن محمد بن عريب قرطبي. رجوع به عريب... شود.

کلمات مشابه