جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابومروان در لغت نامه دهخدا

ابومروان

[اَ مَرْ] (اِخ) عبدالملک بن محمد بن مروان، معروف به ابن زهر.

کلمات مشابه