جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابومروان در لغت نامه دهخدا

ابومروان

[اَ مَرْ] (اِخ) عبدالملک بن احمد وزير. متوفي 493 ه . ق. او راست: کتاب تاريخ ابي مروان و آن تاريخي است مرتب بر سنين از وفات علي عليه السلام. (کشف الظنون).

کلمات مشابه