جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابومروان در لغت نامه دهخدا

ابومروان

[اَ مَرْ] (اِخ) عبدالملک بن ابي العلاء. رجوع به ابن زهر شود.

کلمات مشابه