جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابومروان در لغت نامه دهخدا

ابومروان

[اَ مَرْ] (اِخ) عبدالملک بن ابراهيم. محدث است و محمد بن حرب واسطي از وي روايت کند.

کلمات مشابه