جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابومروان در لغت نامه دهخدا

ابومروان

[اَ مَرْ] (اِخ) عبدالملک اول. ابن محمد. چهارمين از شرفاي حسني مراکش (از 983 تا 986 ه . ق.). و رجوع بعبدالملک... شود.

کلمات مشابه