جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابومروان در لغت نامه دهخدا

ابومروان

[اَ مَرْ] (اِخ) باجي. رجوع به محمد بن احمد باجي مکني به ابومروان شود.

کلمات مشابه