جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابومروان در لغت نامه دهخدا

ابومروان

[اَ مَرْ] (اِخ) الاسلمي. از شمار اهل مدينه است. او از ابي ذر و از وي پسر او عطاءبن ابومروان روايت کند.

کلمات مشابه