جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابومروان در لغت نامه دهخدا

ابومروان

[اَ مَرْ] (اِخ) ابن ماجشون. ميمون عبدالملک بن عبدالعزيزبن عبدالله. فقيه مالکي. رجوع به ابن ماجشون عبدالملک... شود.

کلمات مشابه