جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابومروان در لغت نامه دهخدا

ابومروان

[اَ مَرْ] (اِخ) ابن الغاسله. رجوع به احمدبن عبدالملک بن مروان شود.

کلمات مشابه