جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابومروان در لغت نامه دهخدا

ابومروان

[اَ مَرْ] (اِخ) ابن حيان بن خلف قرطبي. رجوع به ابن حيان ابومروان... شود.

کلمات مشابه