جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابومروان در لغت نامه دهخدا

ابومروان

[اَ مَرْ] (اِخ) ابن حبيب. عبدالملک سلمي فقيه اندلسي. او راست: شرح الموطأ مالک. وفات 239 ه . ق. (کشف الظنون). و رجوع به ابن حبيب ابومروان.... شود.

کلمات مشابه