جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابومروان در لغت نامه دهخدا

ابومروان

[اَ مَرْ] (ع اِ مرکب) وزغه. (المرصع).

کلمات مشابه