جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابومرسال در لغت نامه دهخدا

ابومرسال

[اَ مِ] (ع اِ مرکب) پلنگ. (المرصع).

کلمات مشابه