جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابومرزوق در لغت نامه دهخدا

ابومرزوق

[اَ مَ] (اِخ) محدث است. او از ابي غالب و از او ابوالعدبس روايت کند.

کلمات مشابه