جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابومرداس در لغت نامه دهخدا

ابومرداس

[اَ مِ] (ع اِ مرکب) تنين. (المرصّع).

کلمات مشابه