جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابومرحب در لغت نامه دهخدا

ابومرحب

[اَ مَ حَ] (ع اِ مرکب) ظِل. (المزهر) (المرصع). سايه.

کلمات مشابه