جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابومراره در لغت نامه دهخدا

ابومراره

[اَ ؟] (اِخ) عبدالرحمن بن ابي سفيان برادر حنظله بن ابي سفيان. تابعي است.

کلمات مشابه