جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابومدله در لغت نامه دهخدا

ابومدله

[اَ مُ دَلْ لِهْ] (اِخ) تابعي است و از ابي هريره روايت کند.

کلمات مشابه