جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابومدفع در لغت نامه دهخدا

ابومدفع

[اَ مَ فَ] (ع اِ مرکب) نام عربي مسکوکي اسپانيائي که بر يک روي نقش چند ستون دارد.

کلمات مشابه