جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابومخلیون در لغت نامه دهخدا

ابومخلیون

[اَ مُ] (اِ مرکب) سنگ که زير مُخْل نهند سهولت تحريک ثقل را.

کلمات مشابه