جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابومخلد در لغت نامه دهخدا

ابومخلد

[اَ مُ خَلْ لَ] (اِخ) عطاءبن مسلم الخفاف. محدث است.

کلمات مشابه