جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابومخلد در لغت نامه دهخدا

ابومخلد

[اَ مُ خَلْ لَ] (اِخ) ابن بختيشوع بن بختيشوع. طبيبي از خاندان بختيشوعي. او را در طب تصرفاتي بوده و مردم بغداد او را مبارک قدم ميشمردند و عمري طويل يافت و به يکشنبهء نيمهء جمادي الاولي سال 417 ه . ق. به بغداد درگذشت. رجوع به تاريخ الحکماء قفطي ص435 س8 و رجوع بنامهء دانشوران ج2 ص223 شود.

کلمات مشابه