جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابومخلد در لغت نامه دهخدا

ابومخلد

[اَ مُ خَلْ لَ] (اِخ) ابليس. شيطان. ابومرّه. عزازيل. ديو.

کلمات مشابه