جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابومخراق در لغت نامه دهخدا

ابومخراق

[اَ مِ] (اِخ) جويريه بن اسماءبن عبيدبن اسماءبن عبيدبن مخراق. محدث است.

کلمات مشابه