جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابومحیریز در لغت نامه دهخدا

ابومحیریز

[اَ مُ حَ] (اِخ) عبدالله بن محيريز. تابعي است.

کلمات مشابه