جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابومحمود در لغت نامه دهخدا

ابومحمود

[اَ مَ] (اِخ) حامدبن خضر خجندي. رجوع به حامد... شود.

کلمات مشابه