جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابومحمود در لغت نامه دهخدا

ابومحمود

[اَ مَ] (اِخ) احمدبن محمد بن ابراهيم بن هلال. رجوع به احمد... شود.

کلمات مشابه