جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابومحمود در لغت نامه دهخدا

ابومحمود

[اَ مَ] (اِخ) ابن احمدبن محمد مقدسي. ملقب به شهاب الدين. وفات 665 ه . ق. او راست: افحام المماري باخبار تميم الداري. (کشف الظنون). و رجوع به احمدبن محمد بن ابراهيم المقدسي شود.

کلمات مشابه