جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابومحمد در لغت نامه دهخدا

ابومحمد

[اَ مُ حَمْ مَ] (اِخ) يوسف بن ابي الفرج عبدالرحمن بن جوزي. رجوع به يوسف... شود.

کلمات مشابه