جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابومحمد در لغت نامه دهخدا

ابومحمد

[اَ مُ حَمْ مَ] (اِخ) يحيي بن يحيي بن کثير. رجوع يه يحيي... شود.

کلمات مشابه