جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابومحمد در لغت نامه دهخدا

ابومحمد

[اَ مُ حَمْ مَ] (اِخ) يحيي بن محمد بن صاعد. رجوع به يحيي... و رجوع به ابن صاعد... شود.

کلمات مشابه