جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابومحمد در لغت نامه دهخدا

ابومحمد

[اَ مُ حَمْ مَ] (اِخ) يحيي بن المبارک العدوي يزيدي. پدر ابراهيم صاحب کتاب ما اتفق لفظه و اختلف معناه. و نيز پدر محمد يزيدي. لغوي و عالم بعربيت رئيس خاندان يزيديين. او راست: کتاب النوادر و آنرا بنام جعفربن يحيي کرده است. کتاب المقصور و الممدود. کتاب مختصر نحو و آنرا براي يکي از اولاد مأمون خليفه نوشته است. (ابن النديم). و رجوع به يزيديين شود.

کلمات مشابه