جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابومحمد در لغت نامه دهخدا

ابومحمد

[اَ مُ حَمْ مَ] (اِخ) يحيي بن علي طراح. او راست: جزئي در حديث.

کلمات مشابه