جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابومحمد در لغت نامه دهخدا

ابومحمد

[اَ مُ حَمْ مَ] (اِخ) يافعي. عبدالله بن اسعد يمني. رجوع به يافعي... و رجوع به عبدالله... شود.

کلمات مشابه