جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابومحمد در لغت نامه دهخدا

ابومحمد

[اَ مُ حَمْ مَ] (اِخ) هکاري. رجوع به عيسي بن محمد بن احمدبن يوسف بن ابي القاسم... شود.

کلمات مشابه