جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابومحمد در لغت نامه دهخدا

ابومحمد

[اَ مُ حَمْ مَ] (اِخ) هشام بن بهرام. محدث است و از معافي بن عمران روايت کند.

کلمات مشابه