جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابومحمد در لغت نامه دهخدا

ابومحمد

[اَ مُ حَمْ مَ] (اِخ) هذلي. او از حسن و از او عکرمه بن خالد روايت کند.

کلمات مشابه